De Eigen-wijs-er

Welkom bij: De Eigen-wijs-er

Zelfkenniscentrum, ik geef op mijn eigen wijze les, om naar je Eigen te Wijzen, zodat je van jezelf WIJS-ER wordt.

Hoe hoger op de berg hoe mooier het uitzicht.

Behoeften die een mens nodig heeft veranderen als we klimmen op de piramide van Maslow. Als aan de basisbehoeften is voldaan gaan we op zoek naar zelfontplooiing. Vanuit de onderste laag, lichamelijke behoeften klimmen we naar boven voorbij veiligheid en zekerheid, sociale contacten, erkenning en waardering naar persoonlijke groei door zelfkennis. Waar we bovenop de berg een heel ander uitzicht hebben omdat we het geheel beter begrijpen.

Je gedrag wordt beïnvloed door je opvoedomgeving en verder als je ouder wordt door de omgeving waarin je leeft. Dit kan problemen en conflicten in en met onszelf geven en/ of met andere mensen om ons heen.

Leer bewust te zijn van wie je denkt te zijn, dan worden er veel problemen en conflicten in onszelf of met anderen opgelost. Het is niet de bedoeling diep te graven in het verleden, het is een simpele leerschool om te zien dat we vaak nog ons verleden leven. We leven zoals het ons vroeger is aangeleerd en dat is de reden waarom we ons niet vrij voelen. We lopen op één been en op twee benen lopen gaat nu eenmaal een stuk makkelijker en het geeft minder blessures, minder psychische- en lichamelijke klachten en minder problemen in al onze relaties.

Stoïcijnse Filosofie en hun levenswijze.

Denk er eens goed over na.

De Stoïcijnse levenswijze betekent dat je geen negatieve gedachten en gevoelens meer hebt en dat is tevens de belangrijkste voorwaarde om gelukkig te kunnen zijn. Er zou een mogelijkheid bestaan om deze ongewenste gevoelens niet meer te hebben en daarnaast de negatieve gedachten stil te krijgen, in de Filosofie noemt men dat gemoedsrust. Verandering van deze gedachten zou betekenen dat we negatieve gedachten om kunnen zetten naar positieve gedachten en krachten. Het geef ons het gevoel steeds ‘in de flow’ te zijn, niet als momentopname maar altijd en dat is wat men gemoedsrust noemt. Als er gemoedsrust is, komt er ruimte voor prettige gevoelens, voor geluk. In gemoedsrust doet niemand de wereld of de ander kwaad. In een aantal stappen kunnen we deze levenswijze leren.

Dan komen we er achter dat het brein, het symbooleffect, het ons soms niet bewust heel moeilijk maakt. Het symbooleffect werkt als een automatische piloot, mechanisch dus! Je bestuurt dit symbooleffect niet zelf, het wordt mechanisch bestuurt door je eigen verleden. Met soms pittige gevolgen in je volwassen leven, omdat het problemen en conflicten veroorzaakt. Onze eigen gedachten beïnvloeden iedere dag ons leven, vandaar dat we onszelf niet vrij voelen. Er zijn ons persoonlijke eigenschappen aangeleerd voornamelijk in onze vroege kinderjaren, en dat kan een belemmering zijn om oprecht gelukkig en vrij te kunnen leven omdat bepaalde keuzes automatisch gemaakt worden. Door dit aangeleerde gedrag hebben we problemen en conflicten met anderen en hier kunnen we niet eens iets aan doen omdat het ons symbooleffect is dat ons dwarszit. Het gedrag, dus ons doen en laten is bepaalt door wat we vroeger meemaakte, daar kunnen we ons bewust van worden en zo het ongewenste gedrag veranderen. Velen zeggen: “Ik ben gewoon zo” maar dat is niet zo, we denken dat we zo zijn, we werden zo gevormd in onze kinderjaren en leven nu nog steeds ons verleden. Als we niet meer het verleden leven, kunnen we op onze Eigen Wijze de toekomst tegemoet gaan. Wat de toekomst in petto heeft kan niemand zeggen of veranderen, wat we wel kunnen veranderen is ons bewust worden van ons eigen gedrag en het daardoor veranderen. Ongewenste gedachten en gevoelens uit ons systeem halen, dus je innerlijke computer, het brein opnieuw programmeren en oude geïnfecteerde bestanden [negatieve gedachten en gevoelens] verwijderen en opschonen [gemoedsrust ervaren, in de flow zijn].

Preventief iets veranderen: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Het geeft een hele nieuwe kijk op het leven, kunt dan in het nu leven en hebt oog voor de toekomst. Het is namelijk zo: hoe jonger we dit weten, hoe beter. We geven niet bewust als ouders/opvoeders onze levenslessen door, van generatie op generatie. Nu wil ik niet zeggen dat dit goed of fout is maar door dit proces van opvoeding kunnen we maar op halve kracht leven, wat we namelijk zelf niet aangeleerd kregen kunnen we niet uitreiken. We hebben door het opvoedingsproces bepaalde eigenschappen uit ons leven gedaan, lopen als het ware op één been en kunnen deze eigenschappen nu niet meer gebruiken met soms vervelende gevolgen. Als er een symbool geraakt wordt uit de kindertijd regelt het symbooleffect, hoe we hierop reageren. Omdat het mechanisch gaat kunnen we niet spreken van een vrije wil. Wat zou er veel kunnen veranderen in de wereld m.b.t. geweld, criminaliteit, conflicten, ongelijkheid en de vele oorlogen wereldwijd. Deze problemen hebben allemaal te maken met het symbooleffect. Wanneer iedereen zou leren in het onderwijs dat we een overlevingspakket meekrijgen en daarnaast moet iedereen weten dat we dit symbooleffect bezitten. We denken dat we dit zelf doen, dat is niet zo, het symbooleffect maakt vele van onze keuzes, niet wijzelf. Het kan desastreuze gevolgen hebben als je eenmaal volwassen bent vandaar alle lijden in de wereld. We leven op halve kracht en dat betekent gelijk dat we niet voluit kunnen leven, niet op twee benen kunnen staan. Bovendien geeft het conflicten met andere mensen of we gaan hierdoor conflicten uit de weg die in jezelf vast gaan zitten en problemen geven op het lichamelijke en psychische vlak. Je staat niet alleen steviger op twee benen maar je loopt ook minder blessures op. Pas als we alle eigenschappen weer kunnen gebruiken die we hadden voordat we gevormd werden kunnen we op volle kracht leven. Dan zijn we in staat om VRIJ te leven en op die manier onze eigen keuzes te maken. Nu kiest ons symbooleffect zonder dat we hier zelf erg in hebben. Als we alle keuzes zelf maken en volledig vanuit het volwassendeel reageren dan hebben we de Stoïcijnse levenswijze onder de knie.

Mijn doelgroep zijn vooral de jong volwassenen, die lopen steeds vaker tegen een burn-out of verbroken relaties aan en dat is niet altijd nodig als we weten hoe ons overlevingspakket werkt. Het symbooleffect geeft vaak de ander de schuld van ons eigen verleden en verwacht van onze partner dat die onze gevoelde tekorten uit ons verleden aanvult en daar gaat het fout. Hoe goed onze partner zijn best ook doet, dit gevoelde tekort kunnen we alleen zelf in onszelf herstellen. Het is dus niet de ander die dit veroorzaakt die kan het niet oplossen dit kunnen we alleen zelf.

Het ligt dus niet aan jou maar jij bent wel de enige die het kan veranderen.

Verder is het voor iedereen. Het is nooit te laat om te weten, waarom zijn we zo, waarom doen we zo, waarom denken we zo, waarom worden we boos, waarom oordelen we, waarom hebben we angst, waar komt ons gedrag vandaan? Persoonlijk heb ik dit nooit geweten, en dat wil ik anderen meegeven, zodat ze niet tegen dezelfde problemen aanlopen als ik heb gedaan. Laat het symbooleffect niet je leven bepalen, maak bewust eigen keuzes ervaar daarna rust en vrijheid.

WE ZIEN DE MENS NIET ZOALS HIJ IS, MAAR ZOALS WE ZELF ZIJN.

Zo traag als een schildpad.
Zo snel als een haas.

Mogelijkheden:

  • Eigen-Wijs-Er cursus “Op twee benen staan”.
  • Lezingen
  • Individuele coaching
  • Boek de Eigen-Wijs-Er

Het geheim van tevredenheid. Mooi verhaal waar het leven werkelijk omgaat.

Wie niet tevreden is, bouwt inwendig spanning op. Meestal als je niet tevreden bent, luidt de boodschap: ‘ Het is niet [ goed ] genoeg! ‘ Het kan gaan om je huis, je partner, je kinderen, je salaris, je werk…… Het probleem is telkens dat het niet goed genoeg is zoals het is. Laat één ding duidelijk zijn: zolang je je blik richt op wat je niet hebt, zul je het gevoel hebben iets te missen. En als je het gevoel hebt dat je iets mist, kun je, net als met een lege maag of een hol gevoel in je ziel, niet gelukkig zijn.

Wat heb je nodig om tevreden te zijn?
Wat moet er allemaal ‘kloppen’ om jou innerlijke tevredenheid te geven?

Hoe meer je streeft naar uiterlijkheden, hoe groter het gevaar dat je je geluk laat afhangen van voorwaarden waar je nooit volledig aan zult voldoen. Zul je echt de rest van je leven gelukkig zijn als je wensen in vervulling gaan? Of zou de bevrediging van de ene wens een nieuwe grote leegte voortbrengen die je dan opnieuw moet vullen? De cyclus die bestaat
uit verlangen, hebzucht, bevrediging en het ontstaan van een nieuwe leegte, stopt nooit. Dat ervaren rokers, alcohol- en gokverslaafden en ‘stresseters’ telkens weer heel nadrukkelijk. Maar in feite weet ieder van ons hoe het voelt om steeds meer te willen. Ontevredenheid leidt al snel tot onverzadigbaarheid. Dat toont niet alleen onze zielsrust, ook onze relaties,
en als je nog wat verder kijkt onze planeet.


Ik zit in het bestuur van Let the children play, we ondersteunen een schoolproject in Oeganda. Men vraagt weleens aan mij: “Wat gaan jullie daar allemaal brengen”, en dat doen we natuurlijk maar dan zeg ik ” Wij gaan er vooral naar toe om te halen”. Wat ik zie in Oeganda, de mensen hebben er niets maar ze zijn blij, ze zijn tevreden en ze helpen elkaar als het nodig is. Waar zie je dat hier nog terwijl we zogenaamd alles bezitten en één van de gelukkigste landen van de wereld zijn! Wat is eigenlijk geluk!

Ga naar een huisarts om beter te worden, kom naar de Eigen-wijs-er om te leven.