Lezingen

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Preventief bijdragen aan een betere toekomst voor de volgende generatie.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is en niet ieder vogeltje kan het hoogste lied zingen. Er zijn gladde vogels, pechvogels en slimme vogels of ben je een vogeltje voor de kat? In welke vogel je jezelf herkent, je werd zo gevormd, het is te veranderen. Wordt zo VRIJ als een vogel.

Wordt zo vrij als een vogel.

Vertel over de puzzelstukjes die ik gevonden heb, hoe een proces, het symbooleffect, ons gedrag grotendeels bepaalt en niet bewust voor veel narigheid kan zorgen. Als we weten hoe het proces werkt kunnen veel problemen voorkomen en opgelost worden. Eigenlijk zou iedereen dit mogen weten! Als we preventief iets willen veranderen dan is het onderwijs een belangrijke eerste stap. Iedereen die in het onderwijs of in de hulpverlening werkt zou van dit symbooleffect minimaal op de hoogte mogen zijn. Hoe dit proces niet bewust een grote rol speelt in ons leven, zeker als symbolen vaak worden geraakt [het zou je partner, leerling, cliënt of werkgever maar zijn]. Je maakt op zo’n moment namelijk niet je eigen keuze en hebt geen vrije wil. We geven nu les in het onderwijs of helpen mensen in de psychische hulpverlening vanuit onze eigen zienswijze. Het is en blijft je eigen zienswijze, als we in staat zijn om het objectief te kunnen zien, vanuit het volwassendeel kijken we heel anders naar mensen. Je begrijpt jezelf beter en dat betekent gelijk dat je anderen ook beter begrijpt. Het zou in de lichamelijke- en/of psychische gezondheidszorg veel veranderen als iedereen op school leert dat hij/zij een overlevingspakket bezit met daarnaast een symbooleffect wat automatisch werkt. Geweldsdelicten en criminaliteit kunnen enorm verlaagd worden als we hier uitleg over kunnen geven.

Als we niet goed kijken, zien we allemaal iets anders.

Lesgeven en bewust worden van dit symbooleffect op middelbare- en hogere scholen zou een verbetering kunnen zijn in de gezondheidszorg omdat de meeste psychische- en lichamelijke klachten door dit proces ontstaan. Het zou ook een verbetering geven op het gebied van justitie en veiligheid dus voor heel de volksgezondheid. Uitleg over de afweermethode, empathisch vermogen ontwikkelen, leren voelen en ademhalingsoefeningen m.a.w. zelfkennis opdoen, je bewust worden. Aan zelfreflectie wordt wel gedaan dan kijk je naar wie je denkt dat je bent, bij zelfkennis kijk je naar wie je denkt dat je bent, dat je dat niet bent. Leren op school wel hoe ons hart, longen, nieren en ademhaling werkt maar we leren niet hoe in ons brein, dit symbooleffect werkt en misschien is dat nog wel belangrijker dan elk ander vak. We kunnen namelijk veel leren maar als we ons niet goed voelen, gestrest of ongelukkig zijn, wat hebben we dan aan een goede opleiding. Zelfs hoogopgeleide mensen leven vaak in hun hoofd, en hebben net zo goed last van dit proces vandaar dat mijn missie zou zijn, in heel het reguliere onderwijs deze uitleg. Dit symbooleffect zorgt juist voor de grootste problemen in het leven en het wordt ons niet geleerd op school. Het is misschien nog wel belangrijker dan wat we nu op school leren en het geeft gelijke kansen voor ieder kind.

Voor wie:

  • Onderwijs in het algemeen, een nieuw basisvak Bewustzijnsleer, hierin uitleg geven over het overlevingspakket en het symbooleffect.
  • Alle opleidingen die gericht zijn op het onderwijs, gezondheidszorg en justitie.
  • Bedrijfsleven, hoe lossen we conflicten op de werkvloer op.
  • Filosofie, de Stoïcijnse mindset is een hype maar het is niet de Stoïcijnse levenswijze. De Oude Stoa wordt voor mijn gevoel misbruikt in deze tijd en daar wil ik heel graag een lezing over geven.
  • Bijeenkomsten van organisaties met als thema “Gedrag”.
  • Bijeenkomsten van organisaties met als thema “Verdieping”.
  • Bijeenkomsten van organisaties met als thema ” Conflicten”.

Ken je jezelf dan begrijp je de leerling, de collega en/of de cliënt.