Eigen-Wijs-Er cursus

De Stoïcijnse levenswijze, leer op twee benen staan.

Als al onze keuzes vanuit het volwassendeel worden gemaakt hebben we de Stoïcijnse levenswijze te pakken. Dan ben je vrij van alle negatieve gedachten en gevoelens, de belangrijkste voorwaarde om gelukkig te kunnen zijn, het wordt in de Filosofie “Gemoedsrust” genoemd. Gemoedsrust, onder alle omstandigheden is de belangrijkste voorwaarden voor gelukkig te kunnen zijn, deze gemoedsrust is geen bestemming maar een levenswijze, de Stoïcijnse levenswijze.

Eigenlijk willen we dit allemaal, vrij zijn van onze negatieve gedachten en gevoelens zodat we geen stress, onrust en onmacht meer ervaren. Als je weet waarom en waar angst, boosheid, oordelen, schuldgevoel, machtsvertoon en andere negatieve gedachten en emoties vandaan komen, kan je het probleem bij de wortel aanpakken en jezelf hiervan verlossen.

Al voelt alles goed als je jezelf beter kent heb je een makkelijker leven. Als je geen negatieve gedachten en gevoelens meer hebt en je echt je eigen keuzes zelf kunt maken. Nu maakt het symbooleffect niet bewust bepaalde keuzes voor jou vandaar dat het niet altijd echt VRIJ voelt. Je ervaart vaak een spanning in bepaalde situaties, het is niet nodig, het is een bewustzijnsproces. Over dit proces geef ik uitleg in deze cursus zodat je daarna echt zelf kunt kiezen en dat geeft vrijheid.

Tijdens een vijfdaagse cursus, “op twee benen staan” komen we erachter hoe ons gedrag werd gevormd in de kinderjaren en daardoor wordt er niet bewust een symbooleffect in werking gezet. Door dit proces maken we niet altijd keuzes vanuit ons volwassendeel. Veel vaker maak je niet bewust keuzes die linken aan je verleden met soms hele vervelende gevolgen, zoals ruzies, conflicten en scheidingen. Je leert jezelf te begrijpen en als je jezelf begrijpt, begrijp je ook de ander. Eigenlijk zou iedereen bewust mogen zijn van wat er niet bewust allemaal gebeurt, het zou veel problemen kunnen voorkomen.

Mijn missie is dan ook een nieuw basisvak in het onderwijs: Bewustzijnsleer met uitleg over ons overlevingspakket en het symbooleffect.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich persoonlijk wil verdiepen in hoe dit proces werkt. Het brein reageert niet bewust vaak nog steeds vanuit jouw eigen verleden, dus vanuit je kinderdeel. Vanuit dit kinderdeel heb je een vertekend beeld van de werkelijkheid, het is je eigen vervormde waarheid. Als je je verleden niet meer leeft kun je jezelf en anderen objectief zien, vanuit je volwassendeel. Uitleg is daarom belangrijk als je weet hoe het niet bewust werkt gaan veel van je problemen automatisch veranderen, als je na deze uitleg het proces gaat toepassen op jezelf. Je brein bepaalt je zijn, leef niet vanuit je verstand maar vanuit je hart.

Wil je jezelf ontmoeten, in plaats van jezelf steeds tegen te komen.

De cursus wordt gegeven in kleine groepjes maximaal 7 personen. Er wordt uitleg gegeven over dit bewustzijnsproces en er is op deze manier voldoende aandacht voor iedere cursist. Deze uitleg is algemeen, je leert hoe het proces werkt dat niet bewust problemen en conflicten geeft in relaties tot anderen. Verder leer je ademhalingsoefeningen en lichaamssignalen waar te nemen, niet te denken maar te voelen. Als je weet hoe dit in zijn werk gaat kun je zelf al heel veel oplossen. Je kunt dit daarna in je leven toepassen en gaandeweg kom je er zelf achter.

Je hebt een probleem als je denkt dat de ander jouw probleem veroorzaakt en alleen de ander je probleem op kan lossen.

De vijf cursusdagen incl. lunch kost 850 euro en zijn verdeeld over een periode van 4 maanden en starten half April 2024. Je kan kiezen voor dinsdagen of zondagen evt. bij voldoende deelname op een andere dag, neem gerust contact met mij op.

Vijfdaagse cursus “Op twee benen staan”.

Voor wie:

Wijzen vaak met één vinger naar de ander, er wijzen dan nog steeds drie vingers naar jezelf en daar kijken we hier naar.

Problemen zitten namelijk allemaal in jezelf, daar ligt de oplossing. Terwijl je deze het liefst buiten jezelf zoekt door naar anderen te wijzen en hun de schuld te geven. Bij De Eigen-wijs-er ga je naar jezelf wijzen, de oplossing zit in jezelf. Deze opleiding is interessant om te gaan zien van jezelf dat je niet je eigen leven leeft maar je eigen verleden.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Kom dus naar De Eigen-wijs-er.